Projekty realizowaneProjekty zrealizowane:

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

„Wdrożenie systemu B2B w firmie Kontri w celu automatyzacji procesu zamówień”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Okres realizacji: od 01/07/2013 do 30/04/2014

Zrealizowany projekt miał na celu wdrożenie systemu B2B zintegrowanego z istniejącą już w firmie Kontri platformą. System ten przyczynił się do pełnego zautomatyzowania procesu zamówień składanych przez partnerów spółki.

Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


ważne strony:
  • Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
  • Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
  • Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  • Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego: www.pfrr.pl
  • Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

“Platforma B2B. kontri.pl - optymalizacja powiązań biznesowych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Kontri Sp. z o.o. zrealizowała projekt polegający na wdrożeniu elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Kontri Sp. z o.o. a partnerami. W wyniku projektu Kontri Sp. z o.o. podniosła swoją konkurencyjność  na rynku krajowym oraz międzynarodowym poprzez wprowadzanie elektronicznych usług B2B.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

“Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.
Działanie I.4 Promocja i Współpraca 
www.polskawschodnia.gov.pl

 

 

Zapytanie ofertowe na licencję Altum
pixel